Myoglobin (Myoglobin) je indikátor používaný v diagnostice infarktu myokardu.

Klinický význam stanovení myoglobinu v krvi

Myoglobin je protein přenášející kyslík, který se nachází v kosterním svalu a srdečním svalu. Při poškození svalů (infarkt, trauma, polymyozitida, křeče, crush syndrom atd.) se část myoglobinu uvolňuje do krevního řečiště. Uvolňuje se do krve dříve než jiné proteiny, ale je nespecifickým markerem poškození srdečního svalu, protože se nachází i v kosterních svalech. Pro upřesnění diagnózy je vhodné provést studie ve spojení se stanovením kardiospecifických markerů – troponinu a kreatinkinázy MB (viz Troponin I, Kreatinkináza MB).

Hlavní indikace pro předepisování

Klinické příznaky infarktu myokardu; onemocnění svalů (trauma, ischemie); posouzení rizika poškození ledvin po masivním traumatu.