Vědci z Indiana University tvrdí, že přítomnost vyššího vzdělání u jednoho z manželů má pozitivní vliv nejen na jeho zdraví, ale i na zdraví jeho manželského partnera.

Během studie vědci analyzovali data z rozsáhlé Wisconsin Longitudinal Study, během níž se po dobu 50 let shromažďovaly informace o zdraví členů celých rodin a také o jejich vzdělání. Vědci se zajímali zejména o údaje o zdraví sourozenců, jejichž manželé měli rozdílnou úroveň vzdělání. To umožnilo neutralizovat vliv sociálního faktoru, kdy vzdělaní lidé raději více komunikují a spolupracují s lidmi s podobnou úrovní vzdělání.

Ukázalo se, že partneři vzdělaných lidí od nich dostávají neméně zdravotních benefitů než manželé se vzděláním sami. Tento vzorec je zvláště výrazný u žen, jejichž zdravotní stav se ukázal jako těsnější vztah k úrovni vzdělání manžela nebo manželky než u mužů – s úrovní vzdělání ženy. Toto zkreslení může být způsobeno tím, že většina respondentů byla vzdělaná, vdaná a začala pracovat v 60. a 70. letech, kdy byly v platnosti jiné společenské normy.

Vědci tedy usuzují, že vzdělání je dobré pro zdraví člověka, ale má také hmatatelné výhody pro jeho blízké.