Lékaři z Michigan Medicine zjistili, že přesnost pulzního oxymetru je u pacientů s tmavou a bílou pletí zcela odlišná.

Pulzní oxymetr měří saturaci, množství kyslíku v krvi. Ve světle pandemie se pulzní oxymetry staly jedním z nejvyhledávanějších lékařských přístrojů pro domácí použití.

Studie používala data od pacientů přijatých na více pohotovostních oddělení po celé zemi. Vědci porovnávali výsledky měření saturace pomocí pulzních oxymetrů a metodu rozboru obsahu plynů v arteriální krvi pacientů.

Američtí lékaři považují 88 % za kritický ukazatel saturace. Cílem studie bylo identifikovat případy, kdy pulzní oxymetr vykazuje saturaci od 92 % do 96 % a podle analýzy arteriálních krevních plynů nepřesahuje 88 %. Ukázalo se, že u pacientů s tmavou pletí je pravděpodobnost výše popsané situace téměř 4krát vyšší než u lidí se světlou pletí: 12 % případů oproti 3 %.

Vědci upozorňují, že závažnější průběh některých onemocnění (včetně COVID-19) u lidí s tmavou barvou pleti lze vysvětlit zejména méně přesnými hodnotami pulzního oxymetru. Ve skutečnosti byl tento jev hlášen již v roce 2005, ale před pandemií se tento fakt nezdál být tak významný.