Psycholožka Ruth Ogdenová z Liverpoolské univerzity Johna Moorese uvádí, že uzamčení, kterému musela velká část lidstva čelit v posledním roce, mění lidské vnímání času. Jak přesně se ale změní, závisí na vlastnostech daného člověka a jeho zaměstnání.

Při průzkumu mezi více než 600 lidmi v dubnu 2020, kdy byla izolace v plném proudu, psycholog zjistil, že 40 % účastníků průzkumu plynul čas subjektivně pomaleji než před pandemií a 40 % naopak rychlejší. Pocit plynutí času závisel na věku člověka, na míře jeho spokojenosti s jeho sociálními kontakty, odolnosti vůči stresu a zaměstnání. Mladým lidem, kteří aktivně komunikovali na sociálních sítích, moc se netrápili a neustále něco dělali, tedy čas běžel rychleji než obvykle. Dny se vlekly pomaleji starším lidem, zejména těm nad 60 let, kteří výrazně omezili kontakt se společností, neměli pravidelný byznys, ale měli dost starostí a stresu obecně.

Průzkum provedený v listopadu mezi více než 850 lidmi ukázal, že 75 % občanů pociťovalo zkreslení času a pro 55 % první uzamčení pocítilo velmi dávno – před více než 8 měsíci. Obecně platí, že během listopadové výluky se větší počet lidí domníval, že se čas zpomalil. A další si stěžovali na nedostatek sociálních interakcí, deprese a nudu.

Ruth Ogden věří, že nedostatek aktivit, nuda a nedostatek komunikace aktivují nedostatečně využívané lidské kognitivní funkce a on je instinktivně začíná využívat ke zlepšení sledování času. Větší pozornost k rozložení času vyvolává pocit jeho prodloužení, zpomalení toku.

Psycholožka připomíná, že nevíme, kdy se situace vrátí do normálu. Proto, ačkoliv samotný tok času nemůžeme urychlit, je v našich silách unést očekávání návratu do normálního života rychleji a snadněji. K tomu je potřeba neustále něco dělat, vyhýbat se stresu a aktivně komunikovat s ostatními lidmi.