Průměrná doba pozornosti aktivních uživatelů digitálních zařízení je 8 sekund a akvarijní „zlaté rybky“ - 9 sekund.

Microsoft Canada provedla studii, která měla zjistit, jak moderní technologie ovlivňují schopnost uživatelů soustředit se. V důsledku toho autoři studie došli k závěru, že podle tohoto ukazatele jsou lidé nyní o celou sekundu horší než akvarijní „zlatá rybka“.

Do experimentu se zapojilo 200 dobrovolníků, kteří byli požádáni, aby hráli speciálně navržené počítačové hry k měření rozsahu pozornosti. Kromě toho vědci pomocí metody elektroencefalografie pozorovali mozkovou aktivitu účastníků, když používali různé pomůcky a plnili na nich různé úkoly. To umožnilo vidět, kdy se pozornost přepíná z jednoho předmětu na druhý.

Analýza získaných dat ukázala, že průměrná doba pozornosti do roku 2013 ve srovnání s rokem 2000 (12 sekund) klesla o 4 sekundy na 8 sekund. Toto číslo je o jednu sekundu menší než průměrná akvarijní „zlatá rybka“.

Vědci navíc zjistili, že aktivní uživatelé digitálních zařízení jsou na jedné straně lepší v multitaskingu než ostatní a na druhé straně se hůře soustředí v situacích, kdy je vyžadována okamžitá akce. Vědci také upozornili na to, že se takoví lidé postupem času naučí selektivně a po relativně dlouhou dobu soustředit svou pozornost přesně na ty informace, které potřebují, a ignorovat vše ostatní. Zároveň uživatelé, kteří používají více obrazovek současně (například dvojice telefonů se zapnutou televizí nebo monitorem počítače), mají potíže s filtrováním informací, které k nim ze všech těchto zařízení přicházejí.

Obecně autoři studie docházejí k závěru, že lidský mozek se postupně přizpůsobuje novým technologiím a zkrácená doba pozornosti může být jen běžným vedlejším efektem tohoto procesu.