O vztahu mezi tchyní a snachou se po staletí "mluví město". Proč nejsou dospělé ženy schopny sdílet lásku jednoho muže a co by měla mladá žena udělat, aby si získala přízeň novopečené tchyně?

Navázání vztahu s matkou manžela

Není neobvyklé, že ženy, které jsou jednomu muži – manželce a matce – nejdražší, se stávají téměř nejhoršími nepřáteli a využívají ho jako prostředníka ve svých „bitvách“. Sarkasmus a neustálý proud výtek a výtek v obou směrech může připravit i toho nejvytrvalejšího flegmatika o sebeovládání. Opravdu nejsou dospělé ženy schopny budovat normální vztahy? Alespoň pro štěstí milovaného muže? Navíc ne každá tchyně je „liška“ a snacha je „nestěžující se obětí“.

Bez ohledu na to, co novopečené tchyně říkají na svou obranu, každá snacha se na začátku utváření vztahu s mužem snaží zalíbit své rodiče. Je zamilovaná, proto se se vší upřímností snaží přijmout vše, co je milované osobě drahé. A právě v této fázi riskuje mladá žena, že se setká s chladným přijetím, až absolutním odmítnutím budoucí tchyně. Když je odmítnuta, chová v sobě zášť a následně prizmatem vnímá všechny projevy a činy manželovy matky.

Motivy tchyně jsou také pochopitelné - ne každá matka může jen tak dát svého milovaného syna do rukou „zeleného flirtu“. Po nějaké době je tchyně připravena změnit svůj hněv na milost a může se dokonce pokusit napravit povahu vztahu se svou snachou. Nyní si však snacha pozitivních změn nevšímá a na řadě tchyně se cítí nepřijatá a uražená. Takový „kolotoč“ se může opakovat donekonečna, pokud se tento začarovaný kruh neporuší. O to by se měly snažit obě ženy. Dnes si ale povíme, co musí snachy udělat. A chtěla bych doufat, že to tchýně ocení a sejde se také na půl cesty.

Upřímnost ve vztahu dvou žen

Upřímnost ve vztahu mezi dvěma ženami

Aby se utváření vztahů mezi dvěma ženami v jedné rodině přestalo podobat bitevnímu poli, měla by snacha prokázat upřímnost ve vztazích se svou tchyní, říct jí o svých vlastních citech k manželovi, zatímco zároveň se o sebe starat. Něco jako toto: „Nedotkl ses mého koláče. Můžeš to přesto zkusit?"

Věnovat pozornost matce milovaného člověka - další kompliment a skromný dárek ze dna jejího srdce ji pravděpodobně nenechá lhostejnou.

Někdy můžete citovat návrhy tchyně, zdůrazňující vaši solidaritu s ní při řešení některých problémů: „Správně jste si všimli, že je lepší koupit žluté závěsy do kuchyně.

Snažte se nedávat najevo své podráždění. V takových případech je lepší ztvárnit překvapení. Tato forma nesouhlasu bude diplomatičtější a urazit takovou reakci prostě nelze.

Tipy a morálka: jak obejít ostré rohy?

Neustálé moralizování tchyně se často stává hlavní příčinou konfliktů. Je nesporné, že je velmi těžké přijímat rady ohledně používání gázových plen místo plen s úsměvem na tváři. Ale podle základního pravidla diplomacie by se snacha měla usmívat, souhlasit a ... dělat, co sama uzná za vhodné. Jakýkoli rozpor a pokusy prokázat nesprávnost některých doporučení umožňují tchyni obvinit snachu z rozdmýchávání konfliktu. Navíc ona sama okamžitě zaujme pozici poškozeného: "Chtěla jsem pomoci."

Abyste zjemnili povahu vztahu s manželovou matkou, budete se muset alespoň občas řídit jejími radami. Můžete si vybrat ty, které jsou méně náročné na dokončení. Pokud snacha vezme v úvahu pár z deseti doporučení, bude těžké ji obvinit z neloajality.

Pokud tchyně dává vágní doporučení a vyjadřuje nespokojenost s něčím, musíte ji požádat, aby upřesnila své návrhy: „Ano, vím, že dítě by mělo jíst samo. Můžete mi říct, jak ho to naučit?

Je nežádoucí uvádět jako příklad zkušenost vlastních rodičů, obhajující svůj názor. Jako argumenty je lepší použít pohled manžela a příbuzných podél jeho linie.

Pamatujte si přesně, jaké činy způsobují nespokojenost tchyně. Příště v její přítomnosti pozvěte jejího manžela, aby tuto práci vykonal. Nechte ho například oblékat miminko. Zároveň je také lepší nesedět nečinně sám - je dobré, že kolem domu bude vždy práce.

Povaha vztahu mezi synem a matkou: zbavení se komplexů

Povaha vztahu mezi synem a matkou: zbavení se komplexů

Každá maminka chce, aby se jí její děti věnovaly co nejvíce. Není proto třeba manželovi vyčítat časté cesty k ní. Naopak byste mu měli pomoci nakládat s volným časem tak, aby byly obě strany spokojené.

Společně s manželem si můžete předem naplánovat cesty k manželovým rodičům a probrat rozsah a formy pomoci. Manželovi je třeba připomenout, aby matce telefonoval co nejčastěji. Díky krátkým, ale pravidelným hovorům se nebude cítit opuštěná a jejího manžela nebude trýznit komplex viny. Žena navíc nebude mít důvod obviňovat syna z nepozornosti.

Je také dobré spojit příjemné s užitečným. Své děti můžete například nechat na chvíli u babičky nebo je s ní poslat k moři. A tchyně bude potěšena a snacha bude mít příležitost relaxovat.

Některé ženy si stěžují, že manžel matce věnuje příliš mnoho času. A když se na to podíváte z druhé strany? Je to skvělá příležitost strávit čas se svým blízkým!

Snacha může občas navštívit tchyni bez manžela - přinést jídlo, pomoct s domácími pracemi nebo si jen tak popovídat u šálku čaje. Starší ženě to přinese radost a té mladší pomůže udělat další krok v budování pozitivního vztahu.

Bez ohledu na to, jak matoucí je povaha vztahu s matkou jejího manžela, snacha si musí pamatovat, že to byla tato žena, která vychovala muže, kterého milovala. A je nepravděpodobné, že by ona sama měla ráda špatný vztah se svou snachou. Možná by měla být snacha klidnější ohledně reptání a nespokojenosti tchyně? V každém případě tomu nemusí věnovat velkou pozornost. I když kvůli nechuti k nevyžádaným radám lidé často odmítají i užitečná doporučení. Proto stojí za zvážení - možná má máma pravdu?

No, když tchyně odmítá všechny pokusy snachy o přátelství a ta už takové vztahy není schopna tolerovat, není lepší je na chvíli minimalizovat? Jen to nedělejte kategoricky – vztekejte se nad návštěvami vašeho manžela u vaší matky nebo jí nedovolte vidět děti. Možná, že necítí agresi ze strany snachy, tchyně změkne.

Utváření vztahů mezi snachou a tchyní je složitý a choulostivý proces. Dělání chyb může dosáhnout bodu, odkud není návratu. Pokud jste si stále nevytvořili vztah s matkou svého manžela, nechte křivdy v minulosti a začněte od nuly. Někdy musíte celý život hledat kompromisy, ale co udělat pro to, aby byli vaši blízcí šťastní a děti narozené v atmosféře lásky a vzájemného porozumění?