Dětská psychologie je obor psychologie, který studuje duševní vývoj dítěte.

Problémy dětské psychologie

Rodiče se vždy potýkali s psychologickými problémy dítěte. Může to být hyperreaktivita, strachy, konflikty nebo přílišná agresivita. Zde je důležité dítěti nenadávat, protože toto chování / tyto problémy mohou být určitým způsobem přizpůsobení se okolnímu světu.

Nejčastěji se rodiče potýkají s problémem chování dítěte. Pokud se jedná o obyčejnou neposlušnost, pak zde není nic hrozného, protože charakter a osobnost dítěte se formuje tímto způsobem.

Dalším velmi častým problémem je plachost. Příliš plaché děti se často vyhýbají jakémukoli kontaktu s neznámými lidmi, jsou dosti zranitelné, nevnímají dobře kritiku, stále na sobě hledají chyby. Aby se tyto vlastnosti v budoucnu nezafixovaly v postavě, musíme s nimi okamžitě bojovat.

Také byste se měli zbavit dětské agresivity. Často se dítě zlobí na dospělé, uráží děti a někdy dokonce bije. Důvodů pro toto chování může být mnoho. V tomto případě je důležité, aby rodiče v první řadě navázali normální komunikaci s dítětem a jakýmkoli způsobem mu pomohli zbavit se agrese. Psychologie vztahů je důležitá. Snažte se včas věnovat pozornost problémům s chováním a snažte se je okamžitě odstranit. A ještě lepší je, pokud je to možné, takovým problémům u dětí předcházet.

Psychologie vývoje

Vývojová psychologie dítěte v raném věku je velmi důležitá. Tento proces je obtížný, ale nezbytný. Na dítě nejvíce působí rodina, příbuzní, prostředí a později přátelé.

Rodiče by měli své dítě rozvíjet fyzicky i intelektuálně. Právě v raném období se formuje charakter a osobnost malého člověka.

Vždy dítě podporujte v jakémkoli úsilí, motivujte, chvalte za určité úspěchy. Nezapomeňte na vyvíjející se hry. Ve školním věku se zeptejte, co by vaše dítě chtělo dělat. Existuje mnoho klubů, sportovních center a uměleckých studií – ať si vybere, co je mu bližší.

V poslední době jsou velmi populární také dětská vývojová centra. Vytvářejí speciální program pro trénink paměti, logického myšlení, výuku čtení a psaní. Je také důležité dbát na návyky: udržování zdravého životního stylu bude pro děti dobrým základem. Pamatujte, že nejdůležitější je pozornost a péče rodičů. Jsou klíčem ke šťastné budoucnosti.