U zdravých lidí hladina kortizolu přirozeně v průběhu dne kolísá, ráno stoupá a v noci klesá. Nedávno bylo potvrzeno, že absence těchto výkyvů může souviset se vznikem cukrovky

Výzkumníci z Ohio State University zjistili, že lidé s diabetem 2. typu, jejichž hladina kortizolu zůstala abnormálně stabilní po celý den, měli vyšší hladinu cukru v krvi. Při diskusi o zjištěních vědci dospěli k závěru, že řízení kortizolu může hrát důležitou roli v prevenci diabetu spolu s dietou a pravidelným cvičením. Dříve bylo možné zjistit, že hlavními příčinami poruch v denním rytmu sekrece kortizolu jsou stres nebo deprese. V tomto ohledu autoři studie hledají techniku, která pacientům umožní nezávisle kontrolovat stres. Mohou to být praktiky všímavosti nebo jakákoli jiná pro člověka příjemná činnost, hlavní je, aby to bylo součástí každodenní rutiny.