Často, když se cítíme smutní a nespokojení, stěžujeme si na osud. Jak urážlivé je, když nám něco nebo někoho bere nebo na všechny žádosti odpovídá mlčením. Přepadá nás rozhořčení a málokdo se dokáže dát dohromady. Vztahy s příbuznými a přáteli se zhoršují, nervový systém trpí a potíže se vám stále nepřestávají hrnout na hlavu.

V tuto chvíli stojí za to se na chvíli uklidnit, pokusit se střízlivě zhodnotit situaci a říci si: vše, co se dělá, je k lepšímu. A to je pravda, protože ze všeho, co se děje, musíte být schopni vyvodit správné závěry. Jakákoli situace, stejně jako každý člověk, se kterým se máme v životě setkat, přispívá k našemu růstu. Jako jednotlivci se rozvíjíme pouze komunikací s různými lidmi, čtením psychologických knih a samozřejmě tím, co se s námi děje každý den.

Psychologie chování: všechno není tak, jak bychom si přáli

Psychologie chování: všechno není tak, jak bychom chtěli

Občas se zdá, že se život zhroutil: odešel milovaný člověk, byli vyhozeni z práce, zjistili vážnou nemoc, nenastoupili do ústavu, o kterém tak snili... S tím vším se často pojí malé problémy: zpožďuje se mzda, nastydne dítě, zatopí sousedé, zkažený vztah s nejlepší kamarádkou atd. Nabízí se otázka: jak se v takové situaci ovládat a ještě zkusit najít něco dobrého a poučného.

Psychologové říkají, že všechny obtíže jsou impulsem k akci. Člověk se ze všech sil snaží dostat ven a hledá jakékoli způsoby. Právě v této době existuje možnost odhalit potenciály a talenty, které byly „zakopány“ velmi hluboko již v raném dětství.

Člověk byl například vyhozen z práce, která se mu sice moc nelíbila, ale umožňovala mu pohodlně žít. Psychologie jeho dalšího chování je v tomto případě pochopitelná: začíná hledat souvislosti, kreslí si v hlavě jakékoli příležitosti k výdělku, líhne nápady pro podnikání. Jinými slovy, snaží se najít příležitost, se kterou by mohl vydělat dobré peníze.

Nejčastěji člověk, který hledá, jistě najde. A ještě lépe, než bylo: s vyšším platem a slušnými podmínkami. Existují případy, kdy se lidé, kteří zůstali bez práce, zcela věnují svému koníčku, což následně přináší dobrý příjem. Předtím na to ale nebyl vůbec čas.

Ukazuje se, že minulost pouze zpomalila, držela na místě a nedovolila jít dál. A překážky pomohly dosáhnout více a přiblížit se svému snu. Není divu, že se říká: aby člověk změnil své návyky a pokusil se něco v životě změnit, musí být vyveden ze své komfortní zóny.

Rozchod mění životy

Rozchod vztahu změní život

Jak často se bojíme přerušit vztahy s člověkem, kterého známe velmi dlouho a jsme s ním dlouho šťastní. Jenže čas letí, lidé se mění a váš společný život se stal rutinou. A může to být ještě horší: každý den vás urážejí, ponižují a na váš názor se vůbec nehledí. Ale strach ze samoty a pochyby o sobě neumožňují přerušit spojení. A pokud žena, která ve své blízkosti dlouho vydržela muže, který pil a vedl divoký život, zůstane sama, pak by měla upřímně poděkovat stvořiteli, který jí dal šanci na nový život. Zpočátku se může zdát, že nejlepší roky jsou již prožité a nečeká nás nic dobrého. Ale nezapomeňte, že černý pruh je vždy nahrazen bílým, což znamená, že musíte být trpěliví a chvíli počkat.

Komunikace s některými lidmi nám přináší více negativních emocí než pozitivních a radosti. Mnohé nesplňují naše očekávání a zklamávají nás. A jsou tací, o kterých můžete říct: "Zničil mi život."

Tento výraz ztrácí veškerý význam, když se k lidem, které potkáváme na své životní cestě, začneme chovat jako k učitelům. A nezáleží na tom, jaký byl vztah a jaké pocity jste k osobě měli. Byl to váš učitel a díky komunikaci s ním jste mohli vyvodit nějaké závěry, změnit své názory či návyky a třeba i začít nový život.

Každý vztah je zkouškou sám o sobě. Mohou vám pomoci najít v sobě nové vlastnosti a charakterové rysy, o kterých jste ani nevěděli, že je existují, ale v budoucnu je budete moci využít ve svůj prospěch a zlepšit kvalitu života. A pokud se cítíte velmi špatně a chápete, že si takové zacházení nezasloužíte, prokažte odvahu a buďte vděční za prezentovanou zkušenost.

Milovat sám sebe: zlozvyk nebo nutnost

Často obětujeme sami sebe, své zájmy a zvyky kvůli druhým, v domnění, že v první řadě musíme žít pro druhé a věnovat příliš mnoho pozornosti sami sobě. Sebeláska je také mnohými vnímána jako něco nepřirozeného a nesprávného. Právě z tohoto důvodu často pociťujeme výčitky svědomí, když uspokojujeme své potřeby a touhy.

Psychologii člověka lze pochopit – od dětství jsme učeni chovat se k lidem s respektem, pomáhat těm, kteří pomoc a podporu potřebují. A teprve ve zralejším věku přichází pochopení, že jedině být zdravý, úspěšný a šťastný můžete pomoci někomu jinému. Jak můžeme rozdávat radost, když naše oči nejiskří štěstím? Nebudete moci pomoci svému sousedovi, cítíte se unavení a ohromeni. To naznačuje závěr: pouze sebeláska činí člověka tolerantním k ostatním lidem a umožňuje jim být přijímáni takoví, jací jsou.

Krása duše: samota jako příležitost k pochopení sebe sama

Krása duše: samota jako příležitost k pochopení sebe sama

Pocit osamění a důvěry, že všichni ostatní lidé jsou jiní než my, zná asi každý. Někdy se dokonce může zdát, že je k vám celý svět nepřátelský. To zažívají miliony lidí po celém světě. Všichni jsme někdy smutní, ocitáme se ve směšných situacích, cítíme se jako cizinci v obrovském davu.

Takový je život a skutečnost, že se zajímáte o psychologii chování a také o vlastnosti vztahu mezi vámi a ostatními členy společnosti, naznačuje hloubku a krásu vaší duše. Jste člověk, pro kterého není jídlo a přístřeší to nejdůležitější v životě. Snažíte se analyzovat a jakákoli analýza vám umožňuje vyvodit závěry a duchovně se rozvíjet.

Pokud zůstaneme sami, máme možnost v klidu přemýšlet o smyslu naší existence. To znamená, že bychom měli poděkovat lidem, kteří jako první pochopili, že nejsme na cestě a prostě zmizeli z naší životní cesty.