Je známo, že vitamín D má ochranný účinek proti rozvoji kolorektálního karcinomu. S věkem se jeho syntéza může snižovat. Znamená to, že u starších lidí je větší pravděpodobnost vzniku rakoviny tlustého střeva spojená s nedostatkem UVB?

Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu studovali účinky středněvlnného ultrafialového (UVB) záření na riziko kolorektálního karcinomu ve 4 věkových skupinách (0-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60- 74) ve 148 zemích. Ukázalo se, že nedostatečné oslunění významně korelovalo s vyšší mírou onemocnění ve všech věkových skupinách, zejména však ve skupině osob nad 45 let. I když je zapotřebí více výzkumu, abychom lépe porozuměli vztahu mezi UV-B, vitaminem D a rakovinou tlustého střeva a konečníku, autoři naznačují, že náprava nedostatku vitaminu D souvisejícího s věkem u starších pacientů může snížit riziko zhoubnéhotračníku nádory.p>