Dosud byly rozdíly v intelektuálních schopnostech lidí obvykle vysvětlovány odlišným zapojením určitých oblastí mozku.

Nová teorie inteligence klade na první místo tvorbu a stabilitu neuronových sítí. Navrhli to zaměstnanci Goethe University a Indiana University Bloomington. Po analýze skenů fMRI téměř 300 dobrovolníků během různých úkolů našli vědci vztah mezi kognicí a klíčovými charakteristikami neuronových sítí, které podporují kognitivní funkce. U lidí s vysokou inteligencí byly tyto sítě stabilně organizované a během experimentu nepodlehly výrazné restrukturalizaci. Není zde zcela jasné, co je příčina a co následek, ale jedním jsou si vědci jisti: intelekt se „neskládá“ z práce jednotlivých mozkových struktur, ale spíše jako výsledek jejich úzké spolupráce.