Na Na portálu Unified Public Services Portal nyní můžete zjistit, jaký druh lékařské péče bude člověku poskytnut povinné zdravotní pojištění.

Chcete-li to provést, přejděte do části „Elektronické služby“, vyberte „Ministerstvo zdravotnictví“ a poté — "Získání informací o poskytovaných lékařských službách" a zadejte číslo politiky CHI.

Služba je poskytována zdarma online.

Ruská zdravotnická centra se nyní také připojují ke službě ministerstva zdravotnictví, aby mohla předávat informace o poskytované lékařské péči.