Krevní test může hodně prozradit o zdraví dětí a dokonce o jejich vývoji, aktivitě a výživě. Navíc i rutinní krevní test provedený na klinice během příští lékařské prohlídky může zkušenému lékaři poskytnout velké množství informací, včetně informací o práci imunitního systému. Zvláštní pozornost si v něm zaslouží takové krvinky, jako jsou lymfocyty, jejichž změna hladiny u dětí má určité vzorce ve věkovém aspektu. Navíc dokážou odhalit přítomnost virů v těle, infekční a neoplastické procesy a dokonce i stres.

Krvinky: lymfocyty

Studiem počtu a druhového složení krvinek může lékař vyvodit závěry o přítomnosti infekcí, stejně jako o práci imunitního systému a celkovém zdraví dětí. Jedním z nejdůležitějších jsou lymfocyty, bílé krvinky související s buněčnou vazbou imunity. Za normálních podmínek jich krev obsahuje přesně stanovené množství a výrazné odchylky od tohoto objemu mohou být důkazem patologií, od somatických po nádorové. Jaké funkce jsou lymfocytům přiřazeny, proč kolují v krvi dětí a jaké změny jsou obzvláště alarmující? Krev tedy obsahuje tři typy formovaných prvků - krevní destičky (nebo jednodušeji krevní destičky), červené krvinky - erytrocyty a bílé krvinky - leukocyty. Ty jsou reprezentovány najednou několika skupinami buněk, které se liší vzhledem, barevnými vlastnostmi a funkcemi. Poměrně velkou skupinou bílých krvinek jsou lymfocyty, které patří současně do krve i imunitního systému.

Lymfocyty různých typů: jejich role v imunitě

Různé typy lymfocytů: jejich role v imunitě

Podle vlastností se lymfocyty dělí do tří velkých skupin. První je skupina T-lymfocytů, kterých je naprostá většina, asi 85 % všech. Přímo se podílejí na práci imunitního systému a provádějí buněčnou ochranu před infekcí. Rozlišují se podle několika poddruhů:

  • Killer lymfocyty, které potlačují aktivitu patogenních mikroorganismů, regulátory imunity,
  • Lymfocyty – pomocníci, kteří spouštějí tvorbu protilátek
  • Supresorové lymfocyty, které vstupují do hry, když je produkován nadměrný objem protilátek.

Díky těmto třem skupinám lymfocytů se vytváří imunita vůči infekcím, potlačení patogenů.

Druhou skupinou jsou B-lymfocyty, mají schopnost rozeznávat nebezpečné antigeny a zahrnují mechanismy jejich ničení v důsledku tvorby protilátek (molekuly bílkovin tvořící imunitu).

Třetí skupinou jsou NK-lymfocyty, které identifikují tělu vlastní buňky infikované nádory nebo viry a ničí je. Díky nim se u chronických virových infekcí s intracelulárním parazitismem (herpes, hepatitida, HIV) tvoří protinádorová imunita a potlačení aktivity.

Zvýšení počtu lymfocytů v krevním testu

Při preventivních prohlídkách a podezření na některá onemocnění děti provádějí obecný krevní test. Pokud je podle jejích výsledků zjištěn nárůst lymfocytů, nazývá se tento stav lymfocytóza. Obvykle indikuje přítomnost infekčního procesu virové povahy nebo přítomnost speciálních bakterií. Lymfocyty v obecném krevním testu jsou tedy často pozorovány v přítomnosti mononukleózy, zarděnek, černého kašle. Vysoké lymfocyty se však mohou vyskytovat i u neinfekčních lézí (alergie, imunitní patologie, nádory).

Krevní test obvykle obsahuje procento lymfocytů k celkovému počtu bílých krvinek (relativní počet), ale v případě potřeby lze vypočítat i absolutní hodnotu lymfocytů. To je důležité pro určité typy infekcí a určité patologické stavy imunity, kdy se nemění celkový počet buněk lymfocytů, ale poměr T- a B-lymfocytů k sobě navzájem.

Počet lymfocytů u dětí

Počet dětských lymfocytů