Švédští lékaři z Karolinska Institutet uvádějí, že užívání antikoagulancií, na rozdíl od očekávání lékařů a pacientů, nesnižuje riziko rozvoje těžkých forem COVID-19.

Na začátku pandemie bylo známo, že mnoho pacientů s těžkým onemocněním COVID-19 mělo krevní sraženiny v plicních cévách a dalších částech těla. Lékaři navrhli, že tvorba krevních sraženin je spojena s COVID-19 a v boji proti tomuto procesu by se měla používat antikoagulancia. Dokonce se stalo populárním předepisovat léky z této skupiny pro profylaktické účely pacientům s mírným a středně těžkým onemocněním COVID-19.

Více než 100 000 pacientů ve věku 45 až 84 let, kteří trpěli fibrilací síní a užívali přímá perorální antikoagulancia (DOAC), se zúčastnilo švédské lékařské studie. Kontrolní skupina zahrnovala 350 tisíc lidí s kardiovaskulárním onemocněním, kteří tyto léky neužívali. Vědci analyzovali míru hospitalizací, intenzivní péče a úmrtí v důsledku COVID-19 mezi 1. únorem a 31. květnem tohoto roku.

Ukázalo se, že užívání DOAC vůbec neovlivnilo míru hospitalizace pacientů infikovaných koronavirem, ani riziko jejich přijetí na jednotku intenzivní péče, ani pravděpodobnost úmrtí. To znamená, že profylaktická a včasná léčba DOAC nechrání před těžkými formami COVID-19.