Rh faktor (C, E, c, e); Kell - fenotypizace (Rh - C, E, c, e; Kell fenotypizace) - indikátor používaný ke stanovení přítomnosti nebo nepřítomnosti antigenů z Rh systému a Kell antigenů u člověka.

RBC antigeny, jedinečné složení pro každého člověka

Kromě antigenu – „Rh faktor, Rh“ se na povrchu erytrocytu vyskytují další antigeny ze skupiny Rh (C, E, c, e a další). Celkem bylo objeveno více než 500 antigenů, které určují jedinečnost každého člověka. Pro přesnější výběr krve k transfuzi a minimalizaci komplikací po tomto výkonu se provádí předběžné stanovení antigenů, které jsou v lidské populaci nejčastější. V případě transfuze krve, jejíž červené krvinky obsahují antigen, který chybí na červených krvinkách osoby, které byla taková krev podána, se vytvářejí protilátky, které vedou k hemolytickému onemocnění (hemolýze červených krvinek ). Mezi tyto hlavní antigeny patří - antigeny C, c, c, e a antigeny podle Kellova systému.

Hlavní indikace pro předepisování

Stanovení kompatibility krve během transfuze; příprava na operaci; hemolytické onemocnění novorozence. V průběhu těhotenství je při možném konfliktu (Rh pozitivní otec a Rh negativní matka) nutné provést stanovení „protilátek proti Rh faktoru“ / „Alloimunitní antierytrocytární protilátky (včetně anti-Rh )".