Existují vědecké důkazy, že „samojezení“ je zdraví škodlivé.

V dnešní vysoce konkurenční společnosti je těžké být skutečně spokojený sám se sebou, protože sebekritika je v naší kultuře společensky schválena.

Mnozí jsou si jisti, že náročný přístup k sobě samému motivuje, ukázňuje a přispívá k dosažení cílů. Často ale přehnaná sebekritika vede k opačnému efektu – zvyšuje prokrastinaci a narušuje realizaci plánů, protože o sobě neustále pochybujeme.

Je také mýtem, že pokud se přestanete kritizovat, existuje riziko, že budete líní a ztratíte motivaci k rozvoji. Sebekritika vlastně nijak nepomáhá a dokonce škodí. Když se neustále nadáváme, nestáváme se lepšími. Naopak v nás roste nejistota a v důsledku toho jsme na sebe ještě více zklamaní a naštvaní.

Kritický postoj k sobě samému je často ozvěnou hlasů rodičů, které se někdy dědí. Ve většině případů ti, kteří byli v dětství kritizováni svými rodiči, jsou v dospělosti mnohem náchylnější k sebekritice.

Jak zastavit sebeoblažování?

1. Je důležité si uvědomit, že sebekritika je škodlivá a může i zhoršovat zdraví

Existují vědecké studie, které potvrzují, že pravidelná sebekritika přispívá k větší náchylnosti k depresím, poruchám příjmu potravy a obecně negativně ovlivňuje zdraví. Sebekritičtí lidé se hůře vyrovnávají se stresem, chronickými nemocemi a různými životními problémy.

Sebekritika je jako únavná bezesná noc, po které dlouho trvá, než se obnoví vitalita.

Alternativou k sebekritice je sebesoucit. Je to efektivnější a bezpečnější způsob, jak překonat těžké časy a stres z neúspěchu. V jeho prospěch se nashromáždily vědecké důkazy, které naznačují, že laskavost k sobě má vliv na zvýšenou toleranci stresu a emoční pohodu. Sebesoucit zvyšuje sebeúctu, rozvíjí optimismus, pomáhá vám budovat bohatší a smysluplnější život a posiluje vztahy s blízkými.

Zajímavé jsou i vědecké práce o vztahu mezi sebesoucitem a motivací: ukazuje se, že sebekritika a přehnané nároky na sebe nemotivují k rozvoji – na rozdíl od starostlivého přístupu.

Za zmínku stojí, že v posledních letech západní vědci aktivně rozvíjejí a rozvíjejí relativně nový směr v psychoterapii – terapii zaměřenou na soucit (compassion-focused therapy, CFT). Zaměřuje se na rozvoj soucitného postoje k sobě samému, což ukazuje úžasnou efektivitu práce se sebekritikou.

2. Nevěřte všem myšlenkám, které vás napadnou

Naše mysl je skvělý vypravěč. Každý den nám vypráví příběhy o tom, kdo jsme, co musíme udělat se svým životem, co si o nás ostatní lidé myslí, jaká nás čeká budoucnost a podobně. Je to jako rádio, které nepřetržitě něco vysílá, ať se nám to líbí nebo ne. Mnohé z těchto příběhů nás bohužel mohou vážně rozrušit. Sebekritika je jedním z nich.

V roce 2005 vydala National Science Foundation článek o studiu lidského myšlení. Ukázalo se, že asi 80 % našich myšlenek má negativní konotaci. A pokud je berete jako nejvyšší pravdu, mohou se snadno rozvinout v melancholii, nízké sebevědomí a dokonce i depresi. Je důležité pochopit, že obsah našich myšlenek a emocí není tak důležitý, jako to, jak jim dovolíme, aby nás ovlivňovaly.

13 depresivních hvězd

3. Naučte se chovat se k sobě tak, jako byste se chovali ke kamarádovi, který to má teď těžké – s velkou péčí a laskavostí

Představte si, že se vám nepodařilo smysluplný pracovní projekt, a cítíte se kvůli tomu ohromeni.

Většinou se ve vás v tuto chvíli probudí vnitřní kritik a začne vám vyčítat, že za všechno můžete jen vy, nejste dost chytří a dobří a úspěch u vás nejspíš nikdy nezazáří. A pak vám zavolá přítel, utěšuje vás tichým hlasem a říká, že ve skutečnosti za to nemůžete – projekt byl opravdu náročný a málokdo by ho dokázal úspěšně realizovat.

A že i kdyby to nevyšlo teď, je velká šance, že všechno vyjde příště a ve skutečnosti vám tohle selhání nezničí celý život.
Právě tímto přítelem, kterým se můžete stát sami sobě – to je podstata sebesoucitu.

Pokud se tato možnost stále zdá obtížná, můžete se pokusit vzpomenout si na osobu ve svém životě, která se k vám chovala opatrně a laskavě, a pokusit se s ní v duchu navázat dialog v případech, kdy potřebujete podporu. Co by vám řekl v té či oné situaci? Jak byste podpořili? Jaký by byl tón jeho hlasu během takového rozhovoru?

Mnoho lidí se bojí, že sebesoucit je ve skutečnosti jen formou sebelítosti.

Ve skutečnosti je protijed proti sobě soucit. Zatímco sebelítost říká „jak ubohý a nešťastný jsem“, sebesoucit uznává, že život může být pro každého těžký.

Jak řekla Christine Neffová, profesorka psychologie a přední světová odbornice na sebesoucit: „Musíme přestat vnímat sebesoucit a péči o sebe jako projev slabosti. V těžkých životních chvílích je obzvláště důležité být k sobě laskavý. Posílí vás to.“

4. Je důležité pochopit, že na svá selhání nejste sami

Když procházíme těžkými časy, cítíme, že jsme ve svém utrpení jedineční.

Faktem je, že neúspěchy v práci nebo v osobním životě rozvíjejí pocit izolace, jako byste byli jediným člověkem na planetě, který nemá štěstí.

A při procházení feedu na sociální síti tento pocit jen posiluje, zdá se, že všichni jsou šťastní, kromě vás. Ve skutečnosti je to iluze: ve skutečnosti naprosto každý čelí selhání v různých obdobích svého života.

Pouze uznáním, že nedokonalost je součástí naší běžné lidské přirozenosti, můžeme pochopit, že máme právo být k sobě laskaví a litovat se, i když jsme udělali chybu.

5. Sledujte svůj stav po celý den

V telefonu si můžete nastavit připomenutí, která vám signalizují, že je čas se o sebe postarat. V takových chvílích si můžete položit následující otázky: „Jak se teď mám? Možná jsem unavený a potřebuji malou pauzu mezi pracovními úkoly? Nebo procházka před spaním? Jak se mohu podpořit?" Bude to první malý, ale významný krok k laskavému a laskavému přístupu k sobě samým.

Být soucitný a laskavý k sobě je schopnost přestat se srovnávat s ostatními a přemýšlet, jestli jste dost dobří a úspěšní. Můžete si dovolit být tím, kým jste. Není to tak těžké, jak se zdá, a může to skutečně změnit váš život.