Vztahy s lidmi jsou jako diamant – jejich stránky se třpytí různými barvami emocionality a charakterových vlastností. Člověk se již dlouho zajímá o interakci mezi lidmi prostřednictvím transakcí (momenty komunikace) a četné studie v této oblasti umožnily rozdělit všechny zástupce lidstva do typů. Jsou založeny na systému vyšší nervové činnosti a nazývají se temperamentovými typy. Mezi nimi vědci rozlišují cholerik, flegmatik, melancholik a sangvinik.

Proč je důležité znát tajemství a doporučení pro komunikaci s různými typy lidí?

Za prvé, když budete mít informace o charakterových vlastnostech, můžete se vyhnout mnoha konfliktům a nedorozuměním. Za druhé, aby byla komunikace účinná, měli bychom si být vědomi možných reakcí člověka. Za třetí, znalost typů temperamentu pomáhá lépe porozumět druhému člověku, navázat pevné vztahy, přátelství nebo lásku.

Psychologie lidského elementu ohně

Psychologie muže ohně

Cholerický typ temperamentu se týká nestabilního nervového systému. Lidé tohoto charakteru skladiště jsou umístěni jako mobilní, aktivní a cílevědomí. Jejich charakteristickým rysem od ostatních je zvýšená emocionalita a vznětlivost. Reakce takového člověka mohou, ale nemusí být předvídatelné, ale v žádném případě se nevyznačují klidem a lehkostí. Ne nadarmo je tento druh srovnáván s ohněm - v rukou takových lidí hoří všechno, je mezi nimi mnoho přirozených vůdců, mají energickou duševní aktivitu a touhu jít stále vpřed. Tito lidé mají jasnou povahu, když jste se s nimi setkali, budete si je pamatovat na dlouhou dobu. Choleriky lze snadno vzrušit, rychle a živě reagují na vše, co se kolem nich děje, zejména pokud jde o jejich osobnost.

Psychologie člověka cholerického typu odkazuje k extraverzi – zaměření na vnější svět. Nemají tendenci se stáhnout do sebe, dlouze přemýšlet nebo jít do sebe. Cholerici mají schopnost vést lidi, jsou považováni za hodné vůdce, mají vůdčí vlastnosti.

Psychologie člověka s takovým charakterem se vyznačuje konfliktem. Často může vykazovat agresivní reakce, které mohou způsobit vzájemnou agresi ostatních. Pro cholerika je životně důležité hájit svůj názor, při komunikaci s ostatními mohou být často netrpěliví a vztahy s nimi nikdy nebudou nudné a klidné.

Takoví lidé jsou vždy v aktivitě, snadno se rozsvítí novými nápady, je pro ně obtížné sedět. Jejich živlem je oheň, temperament, pohyb. Je mezi nimi mnoho vynikajících řečníků, kteří svými myšlenkami a uvažováním dokážou zapojit ostatní do sporů, řešit složité problémy a mají dobrý dar přesvědčování.

Cholerici potřebují příležitost se vyjádřit. Jejich emocionalita je často zvýšená, někdy je pro ně obtížné vyhodnotit své chování a ovládat tok pocitů.

Vztah s cholerickou osobou: neprovokujte

Vztah s cholerikem: neprovokuj

Co byste měli vědět, abyste měli se zástupcem tohoto typu příznivý vztah? Hlavní podmínkou je bezpodmínečné přijetí. Je třeba si uvědomit, že nelze změnit povahu člověka pouze tehdy, pokud na sobě aktivně nepracuje.

Vytvořte si zdravé návyky při jednání s cholerikem. Přijměte jeho pocity a emoce, ale vězte, že nemusí být vždy příjemné. Ale v charakteru těchto lidí je mnoho významných výhod, takže stojí za to vzít na vědomí, abyste si s nimi vybudovali konstruktivní vztah.

První věc, která může způsobit hněv cholerika, je provokace. Bez ohledu na to, jak se to projevuje - činy nebo slova, pokud má pocit, že je to namířeno proti němu, okamžitě vydá reakci v podobě vzrušených debat, konfrontací a případně obvinění.

Existují užitečné návyky chování, které pomáhají předcházet konfliktům v rozhovoru.

Neměli byste upozorňovat cholerika na jeho chyby nebo se s ním hádat. V reakci na to bude pro něj těžké ovládat nával pocitů, které se objevily, a použije všechny své schopnosti k vítězství.

Není třeba kontrolovat, jaká je míra trpělivosti cholerika. Při sporech či neshodách stojí za to mu naslouchat a pokusit se rozhovor ukončit bez vzájemného obviňování a výčitek. Tak s ním bude možné udržovat přátelské vztahy.

Užitečné návyky pro komunikaci s cholerikem

Dobré návyky pro komunikaci s cholerikem

Je třeba mít na paměti, že časté podrážděné nebo zlostné reakce cholerika nejsou dlouhodobé. Proto je rozumné, aby lidé, kteří s ním vstoupili do přátelského nebo láskyplného svazku, ignorovali násilné projevy citů.

Psychologie člověka tohoto typu je odlišná v tom, že on sám má sklon být velmi horlivý a kritický ke svým vlastním úspěchům. Proto stojí za to ho chválit za vše, co dělá a co se mu daří. To mu pomůže posílit se ve vlastních očích a začít si vás vážit za vaši vřelost a trpělivost.

Proti cholerikovi můžete jít až poté, co vyjádří své emoce – jinak informace prostě nevnímá. Počkejte, až bouřka odezní a v klidu uveďte svou polohu. Tento přístup výrazně zvyšuje šance, že rozhovor skončí pokojně.

Naučte se užitečné návyky pro interakci s cholerickou osobou. Pamatujte, že je to muž činu, takže se nejlépe hodí pro realizaci příkazů nebo požadavků. Také jejich úspěšná realizace mu pomůže znovu se prosadit.

Cholerik má tendenci používat kritiku ostatních. Neměli byste se s ním hádat. Je lepší se zeptat, jak je podle jeho názoru lepší jednat, aby se konflikt vyrovnal.

Výhody přátelství s cholerikem

Přes velký projev elementu ohně v postavě přináší přátelství s cholerikem mnoho výhod. Při komunikaci s takovým člověkem stojí za to vědět, že může být skutečným přítelem, pokud existuje vzájemný respekt a uznání. Není pochyb o tom, že takový člověk vás ochrání v případě jakéhokoli ohrožení a v těžké životní situaci se na něj můžete vždy spolehnout. Navíc takoví lidé jsou velmi zajímavé a kreativní povahy. Komunikace s nimi může být skutečným potěšením a vzbudit sympatie.