Čínští vědci zjistili, že existuje výrazný vztah mezi tím, jak je člověk schopen prožívat potěšení, a úrovní jeho motivace. A oba tyto faktory závisí na genech.

V článku publikovaném v posledním čísle časopisu «Psychological Science», Vědci zaměřili svou pozornost na studium aktivity NAcc, nucleus accumbens. Tato oblast mozku je součástí takzvaného „systému odměn“ a je zodpovědná za vytváření potěšení. Cílem studie bylo určit roli genetického faktoru v charakteru aktivity NAcc. K tomu vědci vybrali 86 zdravých identických (s plnou genetickou podobností) a 88 bratrských (50% podobnost) dvojčat a vyzvali je k provedení úkolu na počítači, za který můžete získat finanční odměnu. Kromě toho byli účastníci testováni, aby určili sklon k přijímání potěšení, jak sociálního, tak fyzického. Výsledky ukázaly, že reakce na testy a vzorec aktivace nucleus accumbens v očekávání odměny u jednovaječných dvojčat byly podobnější než v bratrský. To jasně ukazuje na vliv genetického faktoru. Existovala také celková genetická kovariance mezi schopností prožívat potěšení a aktivací NAcc. „Pochopení faktorů, které ovlivňují systém odměn v mozku, může vrhnout světlo na potenciální příčiny anhedonie u lidí s psychiatrickými poruchami,“ napsali autoři studie.