Japonští lékaři z nemocnice Aizawa v Matsumoto uvedli, že již 10 let před diagnózou diabetu byly některé ukazatele mimo normu.

Lékaři analyzovali data 27,4 tisíce pacientů trpících cukrovkou. Hodnoceny byly následující ukazatele: hladina glukózy v plazmě (FPG), index tělesné hmotnosti (BMI) a jednobodová citlivost na inzulín (jednobodový odhad citlivosti na inzulín, SPISE). Konkrétně byla studována data 4,7 tisíce lidí 10 let před diagnózou prediabetu a 1 tisíc lidí 10 let před diagnózou diabetu.

Ukázalo se, že již 10 let předtím, než byla u subjektů diagnostikována cukrovka, byla jejich hladina glukózy v krvi v průměru vyšší než u zdravých lidí: 101,5 vs. 94,5 mg/dl, stejně jako index tělesné hmotnosti: 24 vs. 22,7 kg/m2 . Ale ukazatel SPISE pro budoucí diabetiky byl nižší: 7,32 oproti 8,34.

Změny 10 let před diagnózou byly viditelné i u osob následně diagnostikovaných s prediabetem: FPG 91,8 vs 89,6 mg/dl, BMI 22,6 vs 22,1 kg/m2, SPISE 8, 44 vs 8,82.

Lékaři zdůrazňují důležitost včasné prevence diabetu mellitu a upozorňují, že i drobné odchylky od normy jsou důvodem k podrobnějšímu vyšetření, aby bylo onemocnění diagnostikováno co nejdříve.