Světlo pulsující o frekvenci 40 Hz aktivuje imunitní systém mozku, který čistí jeho tkáně od nahromadění toxických proteinů.

Výsledky studie provedené skupinou odborníků z Georgia Institute of Technology a Emory University (USA) jsou publikovány v Journal of Neuroscience.

Při pokusech na myších vědci zjistili, že v důsledku asi hodinového vystavení světlu blikajícímu o frekvenci 40 Hz se v mozku uvolňují cytokiny, signální proteinové molekuly, po kterých se mikroglie, imunitní systém mozek, je aktivován. Mikrogliální buňky jsou schopny vyčistit mozkovou tkáň od „odpadků“, včetně toxického nahromadění beta-amyloidního proteinu, charakteristické pro Alzheimerovu chorobu.

Výzkumníci upozornili na frekvenci 40 Hertzů kvůli tomu, že u pacientů s Alzheimerovou chorobou v časných stádiích dochází k deficitu gama oscilací elektrické aktivity mozku. Frekvence gama rytmu je obvykle asi 40 Hertzů. U myší vystavených světlu pulzujícímu při této frekvenci se gama rytmus obnovil.

Vzhledem k tomu, že výzkum v této oblasti je v plenkách a dosud nebyly provedeny žádné pokusy na lidech, výzkumníci nabádají, abyste se o světelnou terapii nepokoušeli sami, protože to může způsobit vážné poškození zdraví.