Androstenedion (Androstenedion) je indikátor charakterizující stav androgenního stavu (stav hyperandrogenismu).

Biologická role androstendionu

Androstenedion je steroidní hormon, který je prekurzorem při syntéze testosteronu a estronu. Hlavní syntéza probíhá ve varlatech, vaječnících a nadledvinách mužů a žen. Koncentrace androstendionu v séru je markerem biosyntézy androgenů.

Androstenedion má relativně slabou androgenní aktivitu (5krát menší než testosteron). V přítomnosti virilizačních syndromů však může být jeho příspěvek k hyperandrogenismu významný.

Diagnostický význam stanovení hladiny androstendionu v krvi

Zvýšené hladiny svědčí pro kongenitální virilizující adrenální hyperplazii. Vysoké koncentrace hormonu se nacházejí ve virilizujících nádorech. Nejčastějšími příčinami takové virilizace jsou: hyperprodukce androgenů vaječníky u syndromu polycystických ovarií, hypertekóza a androgen produkující nádory vaječníků; hyperprodukce androgenů nadledvinami u Cushingova syndromu; přítomnost adenomu nebo rakoviny nadledvin.

Hlavní indikace pro předepisování

Klinické příznaky hyperandrogenismu (hirsutismus, porucha diferenciace pohlaví dítěte, vrozená hyperplazie kůry nadledvin, Cushingův syndrom, syndrom polycystických ovarií, nádory - varlata, vaječníky, nadledvinky).