Nový výzkum Pensylvánské státní univerzity ukazuje, že jedním z důležitých způsobů, jak se připravit na základní školu, je vytvořit si plán spánku.

Vědci použili hodinky se sledováním pohybu k záznamu 220 dětí ve čtyřech týdenních obdobích před začátkem školního roku. Vše pak znovu měřili v září, listopadu a dubnu. Spolu s těmito sledovacími obdobími učitelé a zaměstnanci posuzovali přizpůsobení studentů.

Vědci říkají, že pokud děti ve věku 5–6 let pravidelně spí 10 a více hodin za noc, pomůže jim to přizpůsobit se učení. Díky snadnější adaptaci na školu vykazovaly děti, které spaly od 10 hodin v noci, vyšší úspěšnost v emočním vývoji, zapojení do učení a výkony během roku v mateřské škole. To bylo zjištěno po statistické kontrole poměru příjmů a potřeb rodin, zdravotního stavu dětí a počtu zameškaných dnů ve škole.

S těmito údaji vědci také sledovali pravidelnost kombinace nočního spánku a zdřímnutí. Jak se ukázalo, „kompenzace“ nočního nedostatku spánku denním spánkem při adaptaci na školu příliš nevadí.