Posttraumatická stresová porucha zvyšuje riziko rozvoje srdečního selhání o 64 %.

Výsledky rozsáhlé studie provedené skupinou vědců z Islandské univerzity a Karolinska Institute (Švédsko) jsou publikovány v časopise The BMJ.

Výzkumníci analyzovali údaje o téměř 137 000 lidech ve Švédsku, kterým byly v letech 1987 až 2013 diagnostikovány závažné duševní poruchy související se stresem, jako je posttraumatická stresová porucha (PTSD), akutní stresová reakce, porucha přizpůsobení a další. Traumatické události, které způsobily duševní poruchy, mohla být ztráta blízké osoby, brutální útok, přírodní katastrofa, zpráva o vlastní smrtelné nemoci a podobně.

Kromě toho byly analyzovány údaje o sourozencích těchto lidí (více než 170 tisíc lidí) ao téměř jednom a půl milionu nepříbuzných lidí, náhodně vybraných z populace, ale stejného pohlaví a věku, a nikoli trpí stresovými poruchami nebo kardiovaskulárním onemocněním.

Ve výsledku vědci po porovnání a srovnání všech těchto údajů došli k závěru, že lidé s duševními poruchami způsobenými těžkými životními zkušenostmi mají zvýšené riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění. Nebezpečný je v tomto smyslu především první rok po stresující události. V tomto období mají lidé s PTSD o 64 % vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, především srdečního selhání, než jejich sourozenci. Nejzřetelněji se projevuje vztah mezi stresovými poruchami a srdečními chorobami s časným nástupem, před 50. rokem života.