Po. Čvn 17th, 2024

Pro mnoho rodičů má estetická výchova dětí velký význam. Proto se v určitém okamžiku rozhodnou pro potřebu hudebních nebo tanečních kurzů. Hudební nebo taneční lekce mohou zlepšit estetický vkus dítěte, rozvíjet logické myšlení, vzbudit zájem o vážnou hudbu a poskytnout užitečnou pohybovou aktivitu. Taneční kurzy také zlepšují držení těla a chůzi u chlapců a dívek.

Přínosy estetické výchovy ve vývoji dětí

Přínosy estetické výchovy ve vývoji dětí

Dnešní rodiče věnují velkou pozornost komplexnímu rozvoji dětí. I ti nejmenší již navštěvují několik kroužků či oddílů. Hudební nebo taneční kurzy byly vždy nezbytnou součástí estetické výchovy. Pro některé rodiče je důležité, aby děti uměly hrát na hudební nástroj nebo krásně tančit. Ale dítě může dosáhnout úspěchu v hudbě nebo tanci jen tehdy, když ho to opravdu zajímá.

O přínosu hudebních lekcí pro rozvoj dítěte není pochyb. Samozřejmě ne všichni absolventi hudebních škol vystoupí v nejlepších koncertních sálech světa. Praktická pozorování ale ukazují, že děti navštěvující hudební kroužky se mnohem lépe učí cizí jazyky a mají vyvinutější motoriku rukou a řeči. Mají mnohem lépe vyvinutou schopnost číst a schopnost interakce s ostatními dětmi v kolektivu.

Taneční kurzy spojují dvě užitečné dovednosti najednou – rozvoj dobrého vkusu a posílení držení těla. Není možné potkat tanečníky, kteří jsou shrbení nebo obézní. Hlavním úkolem, který taneční kurzy plní, je naučit dítě plynulému a ladnému pohybu a poskytnout fyzickou aktivitu.

Role tance ve fyzickém a duševním vývoji dětí

Pohled na krásně tančící a krásně oblečené chlapce a dívky přináší velké estetické potěšení. Dříve se mělo za to, že tanec je činností pro dívky a chlapci byli neochotně posíláni do tanečních kurzů. A dnes většinu studentů v tanečních tvoří dívky. Chlapci ale potřebují i jistou chůzi a dostatečnou fyzickou aktivitu.

Bohužel dnes mnoho předškoláků a školáků trpí sedavým způsobem života. Jedním z jeho důsledků je porušení držení těla, které riskuje rozvoj ve skoliózu. Kurzy tance pomáhají tento problém řešit a prospívají nejen páteři, ale i dalším vnitřním orgánům. Také tančící chlapci nebo dívky zlepšují svalový tonus a koordinaci pohybů.

Další funkcí, kterou taneční kurzy plní, je komunikace. Jako v každém jiném kroužku či oddílu může dítě v tanečním kroužku poznat nové kamarády. Kurzy rytmické a melodické hudby sbližují tanečníky a zlepšují komunikační dovednosti. Pokud je dítě stydlivé, pak mu taneční kurzy pomohou uvolnit se a cítit se jistěji.

I ty nejmenší děti mají potřebu hudby a tance. Není náhodou, že hudební kroužky probíhají ve všech mateřských školách. Během tance si dítě rozvíjí smysl pro rytmus a učí se správně pohybovat. Dokonce i děti, které se sotva naučily chodit, milují pohyb na hudbu. Tanec je pro ně užitečná a vzrušující činnost. Pro předškoláky a školáky jsou dobrou pohybovou aktivitou také hodiny tance.

Tanec je jednou z nejlepších forem fyzické aktivity

Tanec je jedna z nejlepších forem fyzické aktivity

Pro předškolní dítě, žáka základní školy nebo teenagera jsou taneční kurzy příležitostí k odbourání stresu, který se nahromadil po návštěvě vzdělávacích institucí nebo mimoškolních aktivit. Navíc zajišťují správnou činnost srdce a cév. Na rozdíl od některých sportů, jako je fotbal nebo hokej, jsou taneční kurzy nejméně zraněné.

Pokud se dítě sklání nebo má počáteční známky skoliózy, pak mu terapeut může doporučit, aby navštěvovalo hodiny choreografie. Umožní dítěti posílit svaly a držení těla. Navíc bude moci získat sebevědomou a krásnou chůzi, což zlepší kontakty s vrstevníky. Čím sebevědomější člověk v jakémkoli věku, tím více přátel a pozornosti od opačného pohlaví má.

Taneční kurzy pomáhají uspokojit potřebu komunikace dítěte. Ne všichni předškoláci navštěvují mateřskou školu, ale mnozí chodí do vývojových tříd, aby se spojili se svými vrstevníky. Na hodinách choreografie se dítě snadno skamarádí se spolužáky a zbaví se ostychu a ostychu. Během tance se zvyšuje průtok krve do mozku, což přispívá ke zlepšení pohody a nálady.

Dítě je flexibilnější než dospělý. Někteří rodiče věří, že ve věku 3-4 let to můžete dát do choreografických tříd nebo profesionálních sportů. Ale v tomto věku je významné mínus – dítě je stále rychle unavené. Ale 6 let je považováno za zcela optimální věk pro zahájení tanečních kurzů. Pokud má dítě dostatečně vysokou koncentraci pozornosti a rozvinutou koordinaci pohybů, může začít navštěvovat taneční kurzy ve 3-4 letech. Pokud tyto dovednosti ještě nejsou dostatečně rozvinuté, musíte chvíli počkat.

Jakékoli doplňkové aktivity dítěti prospějí, pokud o ně samo bude mít zájem a motivaci. Mnoho rodičů dnes chce vidět své dítě úspěšné, s dostatkem dovedností pro budoucí život. Snaží se ji proto rozvíjet fyzicky i esteticky. Příliš těsný rozvrh dalších tříd však negativně ovlivňuje nervový systém. Stejně jako dospělý člověk potřebuje být dítě nějakou dobu samo, odpočinout si od učení nebo navštěvovat mimoškolní hodiny.

Pokud se předškolákovi nebo školákovi podaří zamilovat si tak zajímavý druh pohybové aktivity, jako jsou hodiny tance, pak se to v budoucnu pozitivně projeví na jeho fyzickém i duševním zdraví, zlepší komunikační schopnosti a umožní mu být sebevědomější.


Přečtěte si také:
Do poslední kapky 7 věcí, které byste si měli vzít s sebou na výlet
Keto dieta na 7 dní
Směšné důkazy, minulí nositelé Ig Nobelovy ceny
Šalvěj ve správné výživě
Změny menopauzy, menstruační cyklus, hormony
Přínosy cizích jazyků pro vývoj dětí
Imunitní systém ovlivňuje kvalitu spánku
Co je dobré na hubnutí
Když lidstvo porazí covid.
8 vad make upu, díky kterým je vzhled bez chuti
Jak pumpovat tisk, efektivní výživový a tréninkový program
Pečená cibule ve správné výživě
Cukrovka co jíst a co nejíst
Pokud máte citlivé zažívání, je to všechno o dietě FODMAP
Ortopedické vyšetření ramene
Poškození ledvin u lipoidní nefrózy
Syrovátka linie hubnutí
Lidé budoucnosti, jak se liší moderní teenageři od sovětských
Jak přežít svátky, 4 tipy pro zdraví
Vyšetření ramene