St. Kvě 29th, 2024

Umýt či neprát. . .

Vědci nabádají k omezení používání triclosanu v kosmetice a hygienických produktech. Vědci z celého světa, kteří se touto problematikou zabývají, stále častěji tvrdí, že potenciální škody při používání triklosanových mýdel…

FibroTest (FibroTest)

FibroTest (FibroTest) Biochemická diagnostika onemocnění jater (nebioptická diagnostika) FibroTest je metoda založená na studiu několika biochemických krevních parametrů, které charakterizují stav jaterních buněk. Používá se při diagnostice fibrózy a cirhotických…