St. Kvě 29th, 2024

Srdce je nejdůležitější lidský orgán, od nejútlejšího období poskytuje dětskému organismu kyslík a živiny, aby mohlo aktivně růst a vyvíjet se. A pokud se vytvoří závažné malformace, které ovlivňují strukturu tohoto orgánu, trpí celý organismus, což vede k hypoxii tkání, narušení celkového stavu a růstových procesů.

Pokud mluvíme o vrozených srdečních vadách, jsou často těžké a kombinované, spojené s vlivem patogenních faktorů na začátku těhotenství, kdy dochází k tvorbě tkáně. V důsledku toho srdce dítěte při narození nemůže plně řídit krev cévami, dochází k přetížení některých oddělení s porušením průtoku krve do jiných a do velkých cév.

Srdíčko dítěte a anomálie v jeho vývoji

Srdce je od raných fází těhotenství jedním z prvních orgánů, který začíná svou aktivní činnost, aby uspokojoval potřeby plodu. Jeho rytmické kontrakce zajišťují nepřetržitý průtok krve cévami s dodávkou kyslíku a stavebního materiálu do všech tkání pro buněčný metabolismus a tělesný růst. Proto je důležité, aby položení srdce probíhalo bez jakýchkoliv poruch, jinak se tvoří malformace. Porušení struktury chlopňového aparátu, struktury přepážek nebo samotného myokardu nevyhnutelně vede k problémům s jeho výkonem, krev cirkuluje uvnitř cév abnormálními cestami, což narušuje rovnoměrné dodávání glukózy a kyslíku do všech částí tělo s odstraněním metabolických produktů a oxidu uhličitého. Někdy se i během těhotenství při ultrazvuku plodu rodiče dozvědí, že dítě má srdeční vadu – taková zpráva může být šokem. Je však důležité provést další výzkum a přesně identifikovat problémy se strukturou srdce, protože mnoho typů defektů je dnes aktivně korigováno chirurgicky.

Krevní oběh je normální

Krevní oběh je normální

Aniž by se ponořili do podrobností o práci srdce, rodiče by měli mít obecnou představu o tom, jak krev uvnitř orgánu cirkuluje za normálních podmínek. Zdravé srdce se skládá ze čtyř komor oddělených chlopněmi a přepážkami a krev se uvnitř orgánu pohybuje v přesně definovaných směrech. Levá strana srdce u zdravých dětí je oddělena od pravé mezisíňové a mezikomorové přepážky. Ve velkém kruhu je krev dodávána z levé komory, v malém kruhu – zprava. Síně sbírají krev: levá – z malého kruhu, z plic, pravá – z velkého kruhu – z orgánů těla. Pokud se vyskytnou malformace ve formě dalších otvorů, chlopňové vady ve formě nedostatečnosti nebo stenózy, normální průtok krve je narušen, vznikají problémy s dodávkou kyslíku do tkání a orgánů.

Co je srdeční onemocnění, odkud se berou vrozené vady?

Pojem „vrozená srdeční vada“ popisuje stav, který vznikl u dítěte během vývoje plodu, vadu stavby chlopní, stěny srdce nebo z ní vystupujících cév, která ovlivňuje krevní oběh a stav dítěte. Drobné malformace (falešné akordy, malé otvory, které nenarušují krevní oběh) nejsou klasifikovány jako malformace, ale jako drobné vývojové anomálie (MARS). Mezi všemi srdečními patologiemi u novorozenců zaujímají takové problémy jedno z předních míst a registrují se s frekvencí 6 až 16 případů na 1 000 narozených dětí.

Bez lékařské pomoci může dítě s tou či onou srdeční chorobou zemřít během prvních dnů, měsíců života, nebo se výrazně sníží kvalita jeho dalšího života, stane se invalidním.

Do kategorie vrozených srdečních vad dnes lékaři řadí až dvě desítky izolovaných nebo kombinovaných anomálií ve stavbě orgánu a cév z něj vybíhajících, ale jsou nejčastější problémy, které vyžadují zvláštní pozornost lékařů a kardiochirurgickou korekci.

Jaké nectnosti může mít dítě?

Některé vady jsou viditelné již in utero, to znamená, že stavba srdce je zpočátku nesprávná a některé se tvoří nebo progredují v posledních měsících či týdnech těhotenství nebo bezprostředně po porodu. Dítě se tedy může narodit s defekty v síňové nebo interventrikulární přepážce, s anomáliemi ve struktuře aorty nebo plicního kmene, Fallotovým komplexem (může zahrnovat tři, čtyři anomálie nebo pět). U dítěte jsou vady extrémně vzácné – například zrcadlová transpozice srdce. Některé malformace jsou neslučitelné se životem, zvláště pokud jsou přítomny také léze mozku, ledvin a jater. Existují ty malformace, které vedou ke smrti bezprostředně po narození nebo v prvních dnech života kvůli nemožnosti implementace schématu mimoděložního oběhu.

Důvody zvýšeného výskytu malformací

Důvody pro zvýšení frekvence malformací

Lékaři zaznamenali negativní trend ve výskytu malformací, který je spojen s nepříznivou ekologií a vlivem vnějších faktorů, celkovým neuspokojivým stavem budoucích rodičů, genetickými a chromozomálními abnormalitami. Navíc se dnes díky možnostem moderní techniky odhalují ty malformace, které byly dříve určeny až posmrtně. Moderní technologie a možnosti medicíny učinily mnohé z dříve beznadějných patologií operabilními, ale zásah je nutný téměř ihned po narození. Často jsou vrozené vývojové vady kombinovány a kombinovány s lézemi jiných orgánů a systémů, jsou považovány za jeden z projevů chromozomálních onemocnění – například Downův syndrom.

Jsou také zvláště důležité, protože vedou k vysoké úmrtnosti a invaliditě, vysokým nákladům na materiál na léčbu a rehabilitaci a rodiče někdy nemají možnost dítěti plně pomoci. Moderní medicína, která se rok od roku zdokonaluje, však vyvíjí nové metody kardiochirurgické léčby, které dnes umožňují vyléčit více než 90 % dětí se srdečními vadami. Léčba není vždy jednostupňová, některé děti mohou vyžadovat dvě, tři nebo více operací, až po transplantaci srdce, ale to je dnes proveditelné.


Přečtěte si také:
Stopa pro život, jak tragédie ovlivňuje lidi
Jako profík chci vědět, jaká tajemství lze snadno naučit od profesionálních fotomodelek pro úspěšné focení
Lahodné rybí pokrmy a proč byste je měli jíst
Zda se nová image Katy Perry hodí nebo ne
Práce, která tě zabíjí
Hřib na hubnutí a zdraví
Jednoduché recepty na líné zelné závitky se zelím a mletým masem
Botox, Dysport, Xeomin jaký je rozdíl a vrátí se mladistvost pleti
Naše maminky měly pravdu, dermatologové o výhodách okurkových masek
Espirulina y dieta keto
Hubnoucí skupina
Artróza kolene 4 stupně
Dvě miliardy lidí se s kazem neléčí
Nepřemýšlím o své postavě, dokud neřeknou, že jsem tlustý, Billy Eilish o tom, jak si lidé navzájem ukládají komplexy
Jaké bobule a ovoce mají nejvíce cukru
Pálivé jídlo a hubnutí
Selektivní mutismus, nejen velmi plaché dítě
Kukuřičná mouka hubnutí
Revmatismus co to je
Podivně krásné, neobvyklé moderní trendy krásy