So. Kvě 25th, 2024

Každý ví o negativním dopadu špatných návyků na lidské zdraví. Na rozdíl od užitečných se snadno zakořeňují a je mnohem obtížnější je odmítnout. Atraktivita kouření cigaret, pití alkoholu, měkkých a tvrdých drog vytváří iluzi rychlého řešení problémů, ale vede k smutným následkům pro život a zdraví.

Vliv špatných návyků na lidské zdraví

Špatné návyky negativně ovlivňují kvalitu života člověka a jeho blízkých. K prvnímu seznámení s alkoholem, cigaretami nebo drogami zpravidla dochází v poměrně mladém věku, kdy se teenager snaží napodobovat dospělé a málo přemýšlí o důsledcích závislosti v budoucnu.

Nejběžnější špatné návyky jsou:

 • pití alkoholických nápojů;
 • kouření;
 • užívání drog;
 • závislost na hazardních hrách;
 • promiskuitní sexuální život;
 • závislost na internetu;
 • kávová mánie;
 • podvýživa;
 • nedostatek spánku.

Hlavním důvodem vzniku zlozvyků a vzniku závislosti je to, že je člověk zpočátku nevnímá jako problém a považuje je za zcela běžné jednání. Vznikají pod vlivem druhých a následně dosahují automatismu.

Čím častěji kolem sebe člověk vidí negativní příklady, zejména v rodině, tím je pravděpodobnější, že se zlozvyky stanou součástí jeho života. Zastavit vznik škodlivé závislosti může pouze vědomá volba ve prospěch zdravého životního stylu.

Jak se vášeň pro alkoholické nápoje vyvine v alkoholismus

Jak se vášeň pro alkohol mění v alkoholismus

Alkoholismus je jedním z nejzávažnějších problémů moderní společnosti. Téměř každý člověk se v mládí setkal s alkoholickými nápoji. Velký vliv na vznik tohoto onemocnění má navíc dědičný faktor. Pokud jeden z členů rodiny trpěl závislostí na alkoholu, pak se výrazně zvyšuje šance, že do ní propadnou i děti nebo vnoučata.

Závislost na alkoholu se často objevuje z touhy „relaxovat“ po pracovním dni nebo zmírnit napětí způsobené určitými problémy, uvolnit se ve společnosti. Člověk zažívá krátkodobou euforii v důsledku vlivu alkoholických nápojů na nervový systém. Se zvyšující se frekvencí pití a množstvím alkoholu vzniká závislost.

Existují tři fáze vývoje alkoholismu:

 • První fáze.

Osoba zažívá silnou touhu pít alkoholický nápoj a ztrácí kontrolu nad dávkami. Poté pije, dokud není zcela opilý a neztratí kontrolu nad svým jednáním. Další den se objeví kocovina;

 • Druhá fáze.

Je charakterizována zvýšením tolerance k alkoholu a vznikem abstinenčního syndromu – kdy nedostatek dávky vede ke zhoršení fyzického a psychického stavu. Nutnost brát stále větší dávky alkoholických nápojů vede k přejídání;

 • Třetí fáze.

Pro intoxikaci pacient vyžaduje malé dávky alkoholických nápojů. V této fázi dochází k úplné degradaci lidské osobnosti, ztrácí se schopnost myslet a dochází k nevratným negativním změnám na vnitřních orgánech.

Alkoholismus je příčinou různých nemocí a vážných sociálních problémů. Rozvoj nemocí, jako je cirhóza jater, alkoholické psychózy, infarkt myokardu, narození nemocných dětí, nárůst kriminality, pokles pracovní schopnosti – to je výčet hlavních smutných důsledků, které s sebou nese závislost na alkoholu.

Metody prevence a léčby alkoholismu

Metody prevence a léčby alkoholismu

Nejen léčba alkoholismu, ale i jeho prevence je jedním z hlavních úkolů ke zlepšení zdraví národa. Zkušenosti mnoha zemí, včetně Ruska, ukázaly slabou účinnost prohibičních opatření. Mnohem větší výsledek je dán podporou zdravého životního stylu a vnitřní motivací člověka samotného.

Nejdůležitější pro úspěšnou léčbu alkoholismu je přání samotného pacienta. Pokud nemoc zajde dostatečně daleko, ale pacient to zároveň odmítá uznat jako problém, pak bude docela těžké ho vyléčit. Metody léčby se volí podle zdravotního stavu a věku pacienta. V první fázi hovoří s narkologem a podstoupí komplexní vyšetření, na základě jehož výsledků je předepsána terapie.

Léčba alkoholismu dnes zahrnuje následující metody:

 • Subkutánní injekce přípravků.

Tato metoda spočívá v uvolňování toxických látek, které u pacienta vyvolávají averzi k alkoholu. Pokud člověk konzumuje velké množství alkoholických nápojů, vede to k vážným následkům pro jeho zdraví. Proto se bude bát vypít i malou dávku. Výsledkem je úplné odmítnutí alkoholu.

 • Kódování.

Zakladatelem kódování je narkolog A.R. Dovženko. Tato metoda spočívá v ovlivnění podvědomí člověka pomocí speciálního hypnotického rozhovoru, při kterém lékař člověku vypráví o škodlivých účincích alkoholu na jeho život. Důležitým bodem hypnotické léčby je absolutní střízlivost pacienta. Jinak informaci nepřijme.

 • Dopad na hardware.

Speciální vybavení umožňuje ovlivňovat mozek, který pravděpodobně inhibuje činnost center zodpovědných za přitažlivost k alkoholu a pomáhá eliminovat touhu pít.

 • Psychoterapie

Tato metoda spočívá v utváření volních a emocionálních postojů u pacienta, směřujících k odmítání alkoholických nápojů a vzniku zájmu pacienta o jiné aktivity. Účinnost psychoterapie do značné míry závisí na podpoře příbuzných pacienta, se kterými psychoterapeut také hovoří.

Aby prevence závislosti na alkoholu byla také účinná, musí být dospívající a mladí dospělí silně motivováni, aby přestali pít. V mladém věku jsou prohibiční opatření ze strany dospělých neúčinná a budoucnost se zdá být příliš vzdálená na přemýšlení o důsledcích. Proto bude pro rodiče důležitým bodem vytvoření důvěryhodného vztahu s dítětem a rozhovor o důsledcích pití alkoholických nápojů.

V prevenci závislosti na alkoholu pozitivně působí také sociální reklama, filmy a televizní programy. Nejdůležitější roli při utváření zdravého životního stylu by ale mělo hrát bezprostřední okolí teenagera nebo mladého člověka. Pokud má přátele, kteří se věnují užitečným a produktivním činnostem a nepijí alkoholické nápoje, pak ho jejich příklad podnítí, aby je úplně opustil.

Užitečná činnost, přítomnost životních cílů a schopnost snášet obtíže povedou k neatraktivitě alkoholu pro člověka a přispějí k jeho dobrému zdraví a harmonickým vztahům s ostatními.


Přečtěte si také:
„Proč jsem to neudělal dříve“, čeho se chtěly a obávaly hrdinky projektu Aptos a Total Charm
Metabolické poruchy vedoucí k obezitě
Pozdní otcovství může být nebezpečné jak pro nenarozené dítě, tak pro matku.
Migréna, typy, příčiny, typické příznaky a léčba onemocnění
Recepty z východu, poznámky z Turecka ve vaší kuchyni
Jóga pro začátečníky, cvičení pro začátečníky
Zdraví mužů, 6 důvodů, proč se vzdát alkoholu
3 účinné bramborové diety
Delikátní problém, svědění na intimních místech
Jezděte a dýchejte. Udržování zdravého prostředí v autě
Hubnoucí pobyty v zahraničí
Léky na deprese, jsou pilulky nebezpečné
Doplněk stravy kosti
Triky jak zhubnout
Bolest v nártu a kotníku
Probiotický sprej pro boj s rinosinusitidou
Artroskopická operace menisku
Keto dieta ile mozna schudnac
Diabetes 2. typu, dieta a léčba
Pozitivní pohled na stárnutí je dobrý pro zdraví