So. Kvě 18th, 2024

Když člověku chybí znalosti, zapíná se jeho fantazie. Nějak je přeci potřeba vysvětlit ty nepochopitelné věci, které se kolem dějí. A to se stává každou chvíli a vždy nečekaně.

Kdysi se takto zrodilo náboženství a vše nepochopitelné bylo možné vysvětlit vůlí bohů. A když už náboženství nestačí, rodí se kvazivědecké teorie. MedAboutMe nabízí mluvit o jedné z nich – o teorii geopatogenních zón.

Špatná místa a špatné byty

Historie „špatných míst“ má kořeny ve starověku. Bažiny, oddělené části lesa nebo dokonce kameny mohly být notoricky známé. Lidé se z pochopitelných důvodů vyhýbali hřbitovům a zároveň místům, kde se kdysi odehrávaly bitvy a popravy. Podezření vzbuzovaly také jeskyně a kobky a mnoho dalších objektů na povrchu planety.

Před zahájením stavby domu, a ještě více chrámu, tuto oblast prozkoumali proutkaři – lidé, kteří byli údajně schopni najít skryto před zraky ostatních. Mohou to být zdroje vody, nebo to mohou být „dobré“ nebo „rušné“ oblasti. Samozřejmě se snažili stavět budovy na dobrých místech označených „živou révou“.

Čas plynul a rychlý vývoj pokroku rychle předběhl starověké přesvědčení. Prozatím, jak ukázala praxe. Ukázalo se, že pro lidstvo je nudné zůstat celou dobu v rámci logiky a suché vědy založené na důkazech. Z polozapomenuté minulosti byly proto pečlivě vytěženy staré koncepty „špatných míst“. Setřásli ze sebe prach staletí a pečlivě se promíchali s vědeckými teoriemi a přidali několik špetek skutečně vědeckých faktů pro větší věrohodnost.

S teorií geopatogenních zón se občané bývalého SSSR setkali v 90. letech 20. století – přibližně ve stejné době, kdy se odevšad jako muchomůrky po dešti plazili nejrůznější mágové a duchové všech pruhů a využívali dříve nebývalé svobody k vydělávat na důvěřivosti a nevědomosti spoluobčanů. A ti, zmatení ve vřavě a chaosu hroutící se země, snadno pochopili hromady podivností a absurdit.

Bylo by ale chybou se domnívat, že právě na rozpadu SSSR vznikla tzv. geopatologie. Ve skutečnosti se objevil v 70. letech v západní Evropě, odkud se po pádu železné opony dostal do bývalého SSSR.

Teorie geopatologie

Teorie geopatologie

Teorie je založena na myšlence, že naše planeta a její nitro jsou zdrojem nějakého druhu záření. Je rozložena nerovnoměrně a tvoří jakousi mřížku rozmístěnou po povrchu planety. Zvláště silný vliv nastává v uzlech mřížky – tam, kde se protínají siločáry, které ji tvoří.

Radiace také uniká z nitra planety na jiná místa: podél linií geologických zlomů, přes geologické dutiny, přes ložiska určitých minerálů a tam, kde se pod zemským povrchem skrývají podzemní vody nebo dokonce koryta dávných, dávno vyschlých řek.

Vznikají zejména „špatná“ místa, kde se navzájem překrývají různé „energetické sítě“. Všechno to začalo dvěma takovými mřížkami elektromagnetické povahy. Jednu „objevil“ americký lékař Manfred Curry, druhou nezávisle na zámořském kolegovi Němec Ernst Hartman. První určil velikost buněk jeho mřížky na 5×6 metrů, druhý – 2,5×2 m. Později se objevila Wittmannova síť s buňkami kosočtvercového tvaru a stranami 16 m.

Podle zastánců teorie geopatogenních zón (GPZ) se v průsečících těchto sítí tvoří nebezpečné „energetické uzly“, zdroje negativního dopadu. Může to být velmi malá plocha – velikost talíře nebo i menší. Ale pokud má člověk postel nad takovým místem, tak chudák určitě onemocní, bude trpět nespavostí a bude mít úzkost. Někteří „výzkumníci“ tvrdí, že nad takovými oblastmi spí bez výjimky všichni pacienti s rakovinou. A tuberkulóza se také nevyvíjí z Kochovy hůlky, ale z „ne tam“ umístěného lůžka, jako jiné nemoci.

A havarijní úseky silnic jsou také důsledkem toho, že silnice byla vedena přes „špatné zóny“. A stejnou geopatogenní zónou je i samotný Bermudský trojúhelník, který pohltil spoustu letadel a lodí.

Samozřejmě, v tom všem se snaží podnikaví jedinci zahřát si ruce a zachránit důvěřivé spoluobčany z části jejich finančního blahobytu. Ve váš prospěch, samozřejmě. Za poplatek různého stupně umírněnosti můžete zavolat specialistu, který určí všechny dobré a špatné zóny v bytě, kanceláři nebo letní chatě. Za příplatek to pomůže neutralizovat. Jakýkoli rozmar za peníze zákazníka. V bytě můžete také nainstalovat speciální konstrukce, které přemění negativní energii na pozitivní proud.

Zvířata prý také dokážou rozpoznat „dobrá“ a „špatná“ místa. Že si například psi nikdy nelehnou na „špatné“ místo – kde energetické sítě Hartmanna a Curryho tvoří uzly. A kočky – právě tam se naopak usadí k odpočinku. A prý právě proto je zvykem pustit kočku do nového obydlí jako první: kde si lehne, je špatné místo, nedávejte tam postel.

Osobní názor!

Anonymní: „Jak si přejete, ale kočky jsou pravděpodobně také „nekvalitní“. Můj bude spát tam, kde je postel, kamkoli ji položíme. A v objetí se psem. A komu z nich v tomto případě věřit? Jednou jsme dokonce pozvali domů proutkaře s rámem. Křídou na podlaze označil všechna dobrá i špatná místa. Kočka a pes leželi na podlaze přímo nad těmito čarami a projevovali jasnou nedůvěru k výsledkům práce proutkaře.

Anonym: „Jednou jsme navštívili slunné Moldavsko. Tam nás přátelé vzali do Tsypova, kde je starobylý skalní klášter. Místní „alternativci“ považují Tsypovo za něco jako „místo moci“. Kolují legendy o záhadných věcech, které se tam dějí – a UFO létají téměř každý den, čas se stáčí do copů a copánků a tak dále. Zůstali jsme tam asi 2 dny, nocovali jsme ve stanech na břehu Dněstru, na úpatí skal s klášterem. Co mohu říci, vzpomínky zůstávají živé. Většinou kvůli tomu, že na zpáteční cestě nás všechny zachvátila těžká porucha, průjem a všechny další slasti. O tom, že v noci kroužily na obloze podivné svítící koule, hovořil i jeden z našich satelitů.

Ale nemyslím si, že by to bylo tím, že by tam byla zvláštní zóna. S největší pravděpodobností je důvod všech dobrodružství v místním mladém víně, které, musím říci, jsme večer poněkud zneužili … “

Co říká věda

Co říká věda

Výzkum samozřejmě probíhal jak u nás, tak na Západě. Někteří vědci mluvili opatrně – „Důkazy o existenci vlivu geopatogenních zón na zdraví lidí a zvířat nebyly nalezeny, ale nevylučujeme, že k takovému dopadu ještě může dojít.“ Jiní pouze hlásili nedostatek důkazů a ještě více: nemožnost spolehlivě identifikovat tytéž geopatogenní zóny obecně. Zařízení k tomu existují a jsou patentována, ale princip jejich fungování zůstává pochybný a výsledky jsou rozporuplné. A patentovat se dá na cokoliv.

Sami zastánci teorie GPZ říkají, že čáry a uzly Hartmannovy a Curryho mřížky jsou určeny buď pouze nepřímými znaménky, nebo proutkařením, což má k vědě založené na důkazech daleko. Což činí teorii zcela netestovatelnou, a tudíž nevědeckou. Protože účinnost proutkaření nebyla potvrzena žádným experimentem. Náhodný výběr je přibližně stejně účinný.

Autor jedné ze studií, kandidát geologických a mineralogických věd A. D. Žigalin, v rozhovoru pro populární publikaci Věda a život uvedl, že bylo provedeno posouzení geofyzikálních polí nad geologickými strukturami různé povahy a vlastností a získaná data byla ve srovnání se sanitárními a hygienickými normami. Nepodařilo se nalézt žádné patologické souvislosti, alespoň takového charakteru, o kterém zastánci teorie GPZ obvykle mluví.

Za špatné jsou považovány například zóny umístěné nad liniemi geologických zlomů. Ale právě tímto směrem tečou všechny řeky. A právě na březích řek lidé od nepaměti stavěli města a žili v nich. Hory jsou také zlomovými zónami. A v horách se také žije docela dobře a dlouho, za vzpomínku stojí jen kavkazské stoleté.

Skutečně však existují místa, kde není bezpečné se usadit nebo dokonce zůstat po dlouhou dobu.

Skutečná nebezpečí

Jsou oblasti, kde se z hlubin země dostávají na povrch radioaktivní nebo toxické látky: radon, metan, ionizovaný plyn (plazma). Proto může být škodlivé žít tam, kde jsou ložiska radioaktivních rud, minerálů obsahujících rtuť, síry atd.

Ale takových míst moc není.

Žula, ruly, fosfority se mohou lišit zvýšenou radioaktivitou. Ale významná část severní Evropy stojí na žulových skalách – celé Norsko, pevná část Finska, pobaltské země. A není tam zvýšené množství rakoviny, ačkoliv lidé v těchto regionech žijí tisíce let.

Opravdu není užitečné žít v blízkosti zdrojů elektromagnetického záření. A to v budově, na jejíž stavbu byly použity nekvalitní až karcinogenní materiály schopné při provozu uvolňovat škodlivé látky. Tady ale nejde o geopatogenní zóny, ale o lidskou činnost.

Je totiž možné, že člověk při překročení zón geologického zlomu může mít na člověka určitý vliv. Na konci minulého století se například ukázalo, že v tomto případě se mohou „biologické hodiny“ na krátkou dobu sejít. Totéž se ale děje s dlouhými lety z jednoho časového pásma do druhého.

Ale pokud jde o záhadné geopatogenní zóny se záhadným zářením, jejich existence zatím nebyla prokázána.

Proč lidé často věří v podivné věci, přečtěte si článek „Pověra jako symptom: Máme klepat na dřevo?“.


Přečtěte si také:
Našel novou hlavní příčinu plnosti
Děsivý příběh studenta o nebezpečí kousání nehtů přilákal miliony lidí
„Strašidelné sovětské metody“, stěžují si britští gymnasté na léčbu inspirovanou sportovními tradicemi SSSR
Bolest palce u ruky kloub
Jaké trendy v podzimní manikúře nám diktují módní přehlídky
Finanční problémy zvyšují riziko infarktu 13krát
Anorexie vede u dívek k zakrnění
Psychologové porovnávali atraktivitu pravice a levice
Věci, které způsobují mužskou neplodnost
Fraktura kotníku
Psi jsou na letišti v Helsinkách pověřeni screeningem na COVID 19
Pohybová aktivita v posilovně, metody silového tréninku
Cvičení most, komplex pro zahřátí a protažení
Tricholog hovořil o závislosti frekvence mytí vlasů na ročním období
Jakou parfémovou novinku zvolit na léto
15 makeupových produktů, které musíte alespoň jednou vyzkoušet
Cvičení proti křečovým žilám
Erysipeloid, jak se infekce projevuje
Hladovění a stárnutí, role mitochondrií, dietní tuky
Soubor cviků a pravidel pro hubnutí doma