So. Čvn 22nd, 2024

Srdeční blokáda je patologický stav charakterizovaný výrazným narušením funkční aktivity kardiovaskulárního systému. Rozvoj tohoto onemocnění je založen na zpoždění nebo zastavení přenosu vzruchu převodním systémem srdce, což vede k jeho abnormální kontrakci. Prognóza této patologie bude určena její základní příčinou a také závažností. Nejčastěji se s včasným odhalením takové poruchy a správným výběrem léčby lze vyhnout jakýmkoli vážným následkům.

Obecné informace a klasifikace srdečních bloků

Jak jsme již řekli, srdeční blok je porucha, při které dochází k problémům s přenosem srdečního vzruchu přes sinusový uzel nebo jakoukoli jinou část převodního systému srdce. Jedním z hlavních klinických projevů v tomto případě je arytmie. Je zajímavé, že s tímto patologickým procesem je zpomalení srdeční frekvence (bradykardie) mnohem častější než zrychlení (tachykardie).

Převodní systém srdce zahrnuje několik anatomických útvarů, reprezentovaných uzly, svazky a vlákny. Hlavním úkolem tohoto komplexu je udržovat koordinovanou práci různých částí srdce díky důsledné kontrakci myokardu.

Primární impulsy jsou generovány v sinusovém uzlu, ze kterého jdou jak do síní, tak do atrioventrikulárního uzlu. V atrioventrikulárním uzlu je impuls poněkud opožděn, což zajišťuje primární kontrakci síní a teprve poté komor. V budoucnu se impuls šíří do jeho svazku, který je rozdělen na dvě nohy: pravou a levou. Z těchto nohou odchází síť vláken zvaná Purkyňova vlákna. Právě nohy Hisova svazku a Purkyňových vláken jsou zodpovědné za přenos vzruchu do svalové vrstvy komor.

Srdeční blokáda se dělí do tří stupňů závažnosti. Na prvním stupni dochází k výraznému zpoždění ve vedení impulsu. Druhý stupeň, nazývaný také neúplná blokáda, nastává, když se do myokardu dostane pouze část impulsů. Třetí stupeň neboli úplná blokáda je charakterizována úplným zastavením vedení vzruchu jakýmkoli oddělením převodního systému.

V závislosti na úrovni, na které k porušení došlo, je obvyklé přidělit:

  • Sinoatriální tvar;
  • Interatriální forma;
  • atrioventrikulární tvar;
  • Blokáda nohou Jeho svazku.

Sinoatriální blokáda: příčiny a příznaky

Sinoatriální blok: příčiny a příznaky

Sinoatriální blokáda je poměrně vzácná porucha, při které je narušeno vedení vzruchu ze sinusového uzlu do svalových vláken síní. Tento patologický stav se může objevit absolutně v jakémkoli věku, poněkud častěji u mužů.

Existuje mnoho faktorů, které mohou vést k rozvoji tohoto onemocnění. Poměrně často se tato patologie vyskytuje u lidí s ischemickou chorobou srdeční, kardiomyopatií, srdečními vadami a zánětlivým poškozením myokardu. Ke vzniku této poruchy může přispět i překročení dávkování některých typů léků, jako jsou srdeční glykosidy nebo adrenergní blokátory. Další možnou příčinou je reflexní zvýšení tonusu bloudivého nervu.

Závažnost klinických projevů bude záviset na stupni blokády. Na prvním stupni nevznikají žádné stížnosti. Druhý stupeň se může projevit periodickými záchvaty dušnosti a závratě, nepohodlí za hrudní kostí. Ve třetím stupni jsou pozorovány příznaky jako tinnitus, ztráta vědomí, bledá kůže, pomalý srdeční tep.

Atrioventrikulární blokáda: příčiny a příznaky

Atrioventrikulární blokáda je porucha, při které se zpomalí nebo zastaví přenos vzruchu ze síní do komor. Nejčastěji je tento patologický stav detekován u lidí trpících jakoukoli jinou srdeční patologií. Přibližně v 17 % případů je výsledkem kompletní atrioventrikulární blokády náhlá srdeční smrt.

Příčinou tohoto patologického procesu mohou být revmatická onemocnění srdce, sklerotické změny myokardu, srdeční infarkt, kardiomyopatie, srdeční vady, záněty svalové vrstvy různého původu, benigní granulomatóza, onemocnění pojivové tkáně, různé srdeční intervence, např. nahrazení, intoxikace drogami a mnoho dalšího.

V roce 2014 byly publikovány studie, jejichž účelem bylo zjistit frekvenci poruch srdečního vedení, arytmií u pacientů se systémovou sklerodermií. Vyšetřili jsme 80 pacientů ve věku 21 až 80 let a trvání onemocnění od 1 do 30 let. V důsledku toho bylo zjištěno, že u většiny lidí se systémovou sklerodermií se vyvinou poruchy rytmu a vedení.

Klinický obraz u tohoto onemocnění může představovat bradykardie, slabost a dušnost, záchvaty závratí, angina pectoris. Někdy pacient naznačuje pocit přerušení práce srdce. Při úplné blokádě je prudce narušen srdeční výdej, dochází k mozkové ischemii, která se projevuje náhlou ztrátou vědomí.

Blokáda nohou Jeho svazku: příčiny a příznaky

Zablokování jeho větve: příčiny a příznaky

Blokáda nohou Jeho svazku je porucha, při které dochází k problémům s vedením srdečního vzruchu podél jedné nebo více větví Jeho svazku. V tomto případě je zaznamenána abnormální excitace myokardu v oblasti komor. Podle statistik je tato porucha diagnostikována přibližně u 0,6 % lidí, častěji u mužů nad 60 let.

Hlavním důvodem poruchy vedení podél pravé větve Hisova svazku jsou hypertrofické změny a přetížení pravé komory, např. se systematickým zvýšením krevního tlaku, stenózou mitrální chlopně atp. Blokáda levé nohy může být spojena s aterosklerotickou kardiosklerózou, myokarditidou, infarktem, bakteriální endokarditidou, onemocněním aortální chlopně a mnoha dalšími patologiemi.

Blokáda nohou Hisova svazku v naprosté většině případů nemá nezávislé příznaky a projevuje se známkami základního onemocnění ve spojení se změnami na elektrokardiogramu.


Přečtěte si také:
Zánět v rameni léčba
Motivace pro fitness a cvičení kde ji najít
Létající chůze… A jdete správně
Třešňová šťáva snižuje krevní tlak
Hormonální substituční léčba v menopauze
Přípravy na zimu děláme z jeřabin
Kondiční trénink s expandéry, funkcemi a cviky
Sakulární aneuryzma ICA, příznaky a léčba
Jak uvolnit ramena
Co znamena bolest pod kolenem
Krása pleti, 7 chyb při odstraňování make upu
Vědci odhalili rysy vize kreativních lidí
Nejlepsi jidla na hubnuti
Co je to „bezškvárová“ dieta, jídelníček a další detaily
Bolest kolena při běhu
Březový dehet
Bolest při močení, příčiny u mužů a žen
Chladová alergie, léčba a prevence
Nanočástice oxidu titaničitého bělí zuby bez poškození skloviny
Mastopatie, jak chránit své zdraví.