Ne. Dub 21st, 2024

Mechanismem nástupu bronchiálního astmatu je predispozice bronchopulmonálního systému jemně reagovat na různé dráždivé faktory bakteriálního a chemického původu.

Pod vlivem dráždivých látek se průdušky a průdušky zužují s charakteristickými křečovými projevy. Onemocnění je doprovázeno hlasitým dýcháním, tíhou na hrudi, sípáním na plicích, obvykle při výdechu, dušností. Všechny příznaky bronchiálního astmatu spočívají v tom, že nasolabiální trojúhelník, boltce, křídla nosu, konečky prstů mají namodralý nádech, stejně jako silný kašel a nedostatečnost dýchacího systému.

Funkce bronchiálního astmatu

Zanedbané průduškové astma může časem vést k vážným následkům, jako je emfyzém a srdeční onemocnění. Vzhledem k nemožnosti eliminace vrozené dispozice je nutné se zaměřit na detekci a eliminaci faktorů, které ataky onemocnění vyvolávají. Mluvíme o všech druzích infekcí, různých druzích alergenů.

Je nutné chránit tělo před vnikáním domácího prachu, pylu rostlin, některých potravinářských produktů a také se nevystavovat silnému stresu. Obecně veďte odměřený a zdravý životní styl. Je důležité, aby děti měly dovednosti v prevenci záchvatů.

Správná léčba průduškového astmatu u takové skupiny pacientů spočívá v souboru procedur, které zahrnují cvičení zvyšující duševní a fyzické funkční schopnosti.

Jaký je rozdíl mezi zádí a astmatem?

Nepravá záď se od bronchiálního astmatu liší potížemi s dýcháním, zatímco astma se vyznačuje problémy s výdechem. Při falešné zádi je vdechování doprovázeno hlasitým sípáním. Také falešná záď je doprovázena štěkavým kašlem, který se u astmatu nepozoruje. Konečná diagnóza pomůže stanovit vyšetření hlasivek, pod kterými se objevují červené válečky s falešnou zádí. U astmatu se zánět vyskytuje v průduškách, nikoli v hrtanu, a příčinou je alergie, nikoli nachlazení.

K falešné zádi jsou nejvíce náchylné malé děti. Známky onemocnění vyvolávají u rodičů paniku, protože jsou poměrně závažné. Dítě se začne dusit, protože se v důsledku jeho zánětu zúží průchod v hrtanu. První pomocí při rozvoji onemocnění je podat dítěti antihistaminikum.